login icon
english icon
AA

Barn søker familie.

Vår samarbeidsorganisasjon i Sør-Afrika leter nå etter en familie til en gutt født i januar 2017. Alle søkere som er godkjent av Bufetat kan være aktuelle, også søkere på andre land.

Denne gutten er født prematur, i uke 35. Han har en tydelig forsinket motorisk utvikling. Han har blitt fulgt opp med fysioterapi, noe som har gitt gode resultater. En MRI-undersøkelse av hjernen viser ingen unormale funn.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi i slike saker sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere denne gutten bes derfor ta direkte kontakt med Verdens Barn for flere opplysninger. Deretter må man ta med barnets medisinske dokumenter til lege og få de vurdert.

Alle som allerede er godkjent av Bufetat kan søke. Eventuelle andre barn i familien bør være minst to år eldre. 

Dersom man ønsker å et adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. 

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

Ta kontakt med Helge Solberg på telefon 22 59 52 00 eller epost helge@verdensbarn.no om du ønsker mer informasjon.

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00