Lille C, et barn som nylig har blitt med i fadderprogrammet.

Det er mange barn som lille C som trenger faddere i Norge.  

Lille C, hennes mor (22år) og hennes far (23 år) bor sammen med en bestemor i et lite selvbygd skur i en slum i Cape-distriktet i Sør-Afrika. C sin mor - la oss her kalle henne for Leoni - har hatt en svært vanskelig oppvekst. Leonis mor var alkoholiker og i konstant konflikt med menneskene rundt seg. Leoni var den yngste av tre søstre og hadde en barndom hvor hun stadig måtte flytte rundt med sin mor. Hun levde i et voldelig og kriminelt miljø som har gitt henne mange traumer. Hun prøvde å begå selvmord i veldig ung alder og hun sluttet på skolen i 6.klasse siden hun ikke klarte å følge med på skolen og hun fikk ingen hjelp eller støtte fra sin mor.

Leoni ble overlatt til andre mennesker rett som det var og hun ble også misbrukt av noen av morens kjærester. Hun ble til slutt tatt fra moren og plassert i fosterhjem.

Leoni ble kjent med far til lille C og ble snart svanger. Far til lille C ruset seg stadig og ble med i en gjeng som var kriminell og solgte narkotika. Han ble arrestert og var i fengsel i 6 måneder. Det unge paret sliter med tillitt i forholdet og krangler konstant.

Lille C var innlagt på sykehus i 3 måneder grunnet kraftig forbrenning etter at hun brant seg på et bål utenfor hjemmet deres. Armen hennes hovner stadig opp og ingen vet hvorfor. Dette og hennes generelle helsestatus vil nå bli undersøkt grundig. 

Denne lille jenta har nå blitt med i fadderprogrammet slik at vi kan hjelpe henne og foreldrene hennes til et stabilt liv med profesjonell oppfølging. Hun vil få gå i barnehage hvor hun vil få to næringsrike måltder hver dag, trygge voksne rundt seg og pedagogisk utviklende lek og læring. Sosialarbeidere vil jobbe tett og intensivt med foreldrene slik at de kan lære å bli gode foreldre for lille C. Lille C vil gjennom fadderskapsprogrammet få sjansen til en adekvat utvikling gjennom stabil oppfølging helt til hun er voksen. I førskolealder vil hun gå i barnehage. Når hun begynner på skolen vil hun bli innrullert i etter-skole tilbudet med leksehjelp og tett oppfølging av sosialarbeidere, som ungdom vil hun ha mange tilbud i ungdomssenteret hvor hun kan komme hver dag og kjenne at den stabile oppfølgingen fremdeles er der for henne. Hun vil bli fulgt opp helsemessig, og det samme vil foreldrene hennes. De vil bli del av en familiegruppe med en omsorgsarbeider ("mor") som har ansvar for 15 familier. Denne gruppen støtter hverandre, feier bursdager og jubileer sammen. Denne modellen med "cluster care" som vi kaller det viser seg å være svært effektiv. Her får man støtte og motivasjon slik at den lammende håpløsheten kan bli snudd til å se at man, med bare litt støtte og hjelp, kan endre livsløpet både for barnet sitt og for seg selv. 

For å bli fadder til lille C eller et annet barn i dette programmet kan du melde deg på her

Les mere om fadderprogrammet i Sør-Afrika her