login icon
english icon
AA

Historien om Oyama og moren Afika.

Oyama er 8 år og han har nå, takket være faddere i Norge, fått plass i vårt fadderprogram i Capedistriktet i Sør-Afrika. 

Oyama bor sammen med moren Afika (29 år) og faren Jacobus (ca. 34 år) i en slum ved byen Wellington. De bor i et selbygd skur med bare ett rom, uten vann eller toalett. De må bruke de offentlige toalettene og henter vann i nabolaget. De deler på den ene sengen som finnes. Det er ikke noe skap så klærne oppbevares i esker. Moren Afika lager mat på bål rett utenfor hjemmet. Når det regner er det svært utfordrende å lage mat.

Den unge moren har vært gjennom traume på traume i sitt unge liv. Hun flyttet til denne slummen sammen med sin mor da hun var i puberteten. En dag da Afika kom hjem fra skolen fant hun sin mor død på gulvet. Moren hadde hatt et massivt hjernelag. Moren var Afikas eneste familie og supportsystem så det ble svært traumatisk for henne. Afika husker at de levde et svært fattigslig liv, men moren var alltid varm og omsorgsfull og fikk henne til å føle seg trygg. 

Etter morens død bodde Afika alene i skuret en stund, men fikk senere sin første kjæreste. Noen måneder etter at dette forholdet startet fant hun ut at hun var svanger, men mistet barnet sent i svangerskapet. Dette ble nok en traumatisk opplevelse for Afika som samtidig fant ut at hun var smittet av en livstruende sykdom. Det tok lang tid for Afika å erkjenne dette. Kjæresteforholdet tok slutt og Afika var nok en gang helt alene i verden.

Ett år etter aborten møtte Afika mannen som hun nå bor sammen med og som er far til lille Oyama. Oyama kom til verden drøye to år etter at de møttes og Afika var veldig lykkelig en stund etter fødselen. Men, så begynte oppførselen til barnets far å endre seg. han begynte å drikke tett og han solgte tingene i huset for å få penger. Det var veldig tungt for Afika å miste disse tingene som hadde vært morens, de hadde stor affeksjonsverdi for henne.

For noen måneder siden fikk Afika et hjerneslag. Hun kunne hverken gå eller snakke da NorSA (Verdens Barn sin samarbeidspartner i Cape-distriktet) fikk høre om henne og barnet og fikk dem innrullert i fadderprogrammet. Omsorgsarbeideren fra NorSA støttet og motiverte henne gjennom fysioterapi og nå er hun tilbake på føttene og har begynt å snakke litt igjen.

Faren til Oyama er fremdeles tilstede i livene dere, men det er ingen støtte eller hjelp å få fra ham. Både han og Afika er arbeidsledige og Afika strever veldig med alle utfordringene rundt henne. Hun ville ikke overlevd uten støtten fra fadderprogrammet, og på langt nær klart å gi lille Oyama det han trenger. Oyama ble innrullert på dagsenteret umiddelbart. På dagsenteret får han omsorg og riktig stimulering slik at han kan få en adekvat utvikling.

Familien har ingen inntekt utover den ørlille barnetrygden de får for Oyama og en bitteliten midlertidig uføretrygd som Afika får. Oyama får 2 næringsrike måltider hver dag på dagsenteret, og Afika får et næringsrikt måltid hver dag på NorSA sitt suppekjøkken. Familien får også en månedlig matrasjon fra NorSA. NorSA har en klesbank med donerte klær og omsorgsarbeideren sørger for at Oyama og Afika får klær og andre ting de trenger herfra.

Oyama og Afika har nå et godt støtteapparat rundt seg. Afika føler seg tryggere og deres grunnleggende behov blir ivaretatt.

 Alle familiene som er registrert i NorSA sitt fadderprogram blir tildelt en omsorgsarbeider som fungerer som en "mor" for barna og støtter dem følelsesmessig og sosialt med det de måtte trenge. Omsorgsarbeideren gir også støtte til barnets omsorspersoner og hele familien etter behov.

Familiene blir registrert i det vi kaller "Cluster Care". Dette er en gruppe på 15 familier som har samme omsorgsarbeider. Bursdager, jubileer, juleselskap etc. blir arrangert innenfor denne gruppen og de drar veksler på hverande og har god støtte i gruppen sin. Omsorgsarbeiderne jobber tett med og har god støtte fra høyere utdannede sosialarbeidere. Disse omsorgsarbeiderne ("mødrene") bor selv i slummen og har god kjennskap til dynamikken og alt som skjer der. Det er disse "mødrene" som fanger opp hvem som er de mest vanskelig-stilte barna og som anbefaler at sosialarbeiderne utreder familien for å eventuelt kunne bli med i fadderprogrammet. Omsorgsarbeiderne får også god opplæring og kursing, og de jobber mye og svært hardt for å møte alle behov i familiene de har ansvar for.

Førskolebarna kan være på dagsenteret hele dagen og får tilrettelagt pedagogisk tilbud i tillegg til en trygg havn, helseoppfølging og næringsrik mat. Skolebarna kan gå på suppekjøkkenet og få et næringsrikt måltid, og de har via fadderprogrammet mange fritidstilbud og leksehjelp på skolefritidsordningen. Ungdommene har en base i ungdomssenteret hvor de kan komme hver dag, få hjelp til lekser og drive sunne aktiviteter som; fotball, dans, kor, datakurs, musikkundervisning etc. Det gode samholdet på ungdomssenteret er av uvurderlig betydning for disse ungdommene, som sårt trenger et holdepunkt og voksne med sunne verdier rundt seg.

Det finnes et utvidet kurstilbud med alt fra "jobbsøkingskurs" til "hvordan være en god forelder", samt enklere yrkesopplæring som sykurs etc. Det er også stadig opplysningskvelder med forskjellige temaer både for ungdommer og for voksne.

Altså - et omfattende program med gode tilbud til hele familien for en bedre familiedynamikk og en fremtid med håp!

 

Les mere og se flere bilder her

Klikk her for å registrere deg som fadder

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00