login icon
english icon
AA

Vi trenger flere søkere på Sør-Korea!

Vår samarbeidspartner har ikke nok søknader å velge blant når de skal finne nye foreldre til barna de har i sin omsorg.

Det er behov for nye søkere, og også et prekært behov for søkere som allerede har mottatt forhåndsgodkjenning fra Bufetat.

Vi har de siste årene hatt få nye søkere på Sør-Korea, og ventetiden har derfor blitt vesentlig kortere. Forventet ventetid fra godkjenning til tildeling fra Sør-Korea er for tiden 3-10 måneder.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med saksbehandler Una Sveen på 22 59 52 03 eller epost una@verdensbarn.no.

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00