Status per 1. mars 2013

Vi har nå lagt ut en oppdatert oversikt over samarbeidsland og ventetider, og adopsjonssituasjonen per 1. mars 2013. Se Oversikt over landene og Statistikk.

Begge disse oversiktene finnes også under Våre samarbeidsland.