Kursledere til adopsjonsforberedende kurs

Bufdir søker kursledere til adopsjonsforberedende kurs i 2013. Disse kursene arrangeres over hele landet som et tilbud til dem som ønsker å adoptere barn fra utlandet.

Kursene holdes av to kursledere (mann og kvinne), hvorav minst den ene bør ha personlig erfaring fra adopsjon. Søknadsfrist 3. februar. Les hele stillingsannonsen her.