Statistikk for 2012

Det ble i 2012 gjennomført 73 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra Korea. Totalt 60% av barna under 2 år ved ankomst. To tredjedeler av de adopterte var gutter, mens en tredjedel var jenter. Både alders- og kjønnsfordeling varierer fra land til land.

Korea
Fra Korea kom det hjem 26 barn i 2012. Av disse var 22 gutter og 4 jenter.
1-2 år: 25
2-3 år: 1

India
Fra India kom det til sammen hjem 7 barn i 2012. Av disse var 1 gutt og 6 jenter.
1-2 år: 2
2-3 år: 1
3-4 år: 1
4-5 år: 1
Over 5 år: 2

Thailand
Fra Thailand kom det hjem 11 barn i 2012. Av disse var 5 gutter og 6 jenter.
1-2 år: 1
2-3 år: 6
3-4 år: 2
4-5 år: 1
Over 5 år: 1

Kina
Fra Kina kom det hjem 16 barn i 2012. Av disse var 12 gutter og 4 jenter.
Under 1 år: 1
1-2 år: 3
2-3 år: 6
3-4 år: 2
4-5 år: 1
Over 5 år: 3

Sør-Afrika
Fra Sør-Afrika kom det til sammen hjem 13 barn i 2012. Av disse var 9 gutter og 4 jenter. Det ble gjennomført 4 adopsjoner fra Pretoria, mens det ble gjennomført 9 adopsjoner fra Cape Town.
Under 1 år: 7
1-2 år: 5
2-3 år: 1