login icon
english icon
AA

Prosedyre for å søke biologiske slektninger i Kina

Å frigi barn til adopsjon i Kina er forbudt ved lov, og kan medføre store konsekvenser for biologisk familie dersom det blir kjent. Så å si alle er funnet på offentlig sted, og politiet har etter mottak ikke klart å spore tilbake til biologisk familie. Alle som er adoptert fra Kina har ifølge adopsjonsdokumentene derfor ukjent bakgrunn. Alle barn adoptert fra Kina er formidlet via sentralmyndighetene der, CCCWA.

Fordi det ikke er tillatt i Kina å frigi barn til adopsjon, er det derfor heller ikke noen offentlig instans i Kina som arbeider med søk etter biologisk familie.

En del som er nysgjerrig på sitt opphav, velger i stedet å reise tilbake til Kina for å oppleve kulturen og landet. Det er også i en del tilfeller mulighet til å besøke lokalmyndighetene som formidlet adopsjonen, eller barnehjemmet man bodde på. Noen besøker også det stedet man ble funnet. Avtale om evt besøk på barnehjem eller lokalmyndigheter, gjøres via Bridge of Love adoptionservices (BLAS) Kontaktinformasjon kan fås av Verdens Barn.

Informasjon om søk i forskjellige land

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00