login icon
english icon
AA

Kriterier og ventetider

Noen av reglene som våre samarbeidsland stiller er absolutte krav, andre vurderes ut fra skjønn. Det er derfor viktig at søkere som er usikre på valg av land drøfter dette med Verdens Barn.
Ventetiden er ”beregnet ventetid” for nye søkere. Ventetiden kan være usikker og kan endre seg i løpet av adopsjonsprosessen.
For mer utfyllende informasjon, se mer om hvert land under Våre samarbeidsland.

 

Sør-Korea

 • Ikke fylt 45 år ved godkjenning av norske myndigheter (50 år dersom man har adoptert fra Korea tidligere, dersom man selv er adoptert fra Korea eller er koreansk statsborger)
 • Gifte heterofile par kan søke. Søkerne må ha vært gift i 3 år ved godkjenning i Norge.
 • God fysisk og psykisk helse
 • Krav om rapport fra psykolog vedr. mental helse
 • Krav om adopsjonsforberedende kurs
 • Maks 4 barn i familien fra tidligere
 • Minst en av søkerne må være norsk statsborger 
Ventetid
 • Ca. 3-10 mnd til tildeling
 • Ca. 7-12 mnd til hentereise

 

Thailand

 • Gifte heterofile par med minst to års samliv kan søke. 
 • Søkerne må ha god fysisk og psykisk helse.
 • Krav om rapport fra psykolog vedr. mental helse
 • Det bør ikke være mer enn 40 års gjennomsnittlig aldersforskjell mellom søkere og barn. Ved annengangsadopsjon fra Thailand er aldersgrensen noe mindre streng. Ved adopsjon av barn eldre enn tre år, eller barn med spesielle behov, er man mindre strenge med søkernes alder.
 • En av søkerne må være norsk statsborger
 • Det bør være mindre enn 10 års aldersforskjell mellom ektefellene.
 • Søkere med mer enn ett barn fra før må være åpen for barn med spesielle behov
 • Søkere bør ha en samlet årsinntekt på ca. 350.000.
Ventetid

HSF (Holt Sahathai Foundation):

 • Ca. 6-12 måneder fra godkjenning til tildeling for nye søkere 
 • Deretter ca. 7-12 måneder til hentereise 

 DCY (Department of Children and Youth, sentralmyndighetene i Thailand)

 • Ca 2 år fra søknad er mottatt hos DCY til tildeling
 • Deretter ca. 2-4 måneder til hentereise 

Er man åpen for å adoptere barn med spesielle behov, eller barn over 5 år, kan ventetiden være kortere enn overnevnte anslag både hos HSF og DCY

 

Sør-Afrika

Barna fra Sør-Afrika matches individuelt, og de best egnede søkerne vil bli foretrukket. Verdens Barn anbefaler:

 • Minimum 5 års samboerskap/ekteskap når søknaden sendes til utlandet. Mesteparten av ventetiden ligger søknaden i Norge.
 • Foreldrenes gjennomsnittlige alder bør ikke overstige 40 år.
 • Vår erfaring er at førstegangssøkere som ikke har barn fra før, samt annengangssøkere, prioriteres.
 • Reisen til Sør-Afrika varer 3-4 uker
Ventetid
 • Ca. 4 - 4,5 år til tildeling. Barn med helseanmerkinger kan tildeles mye raskere.
 • Ca. 2 uker til hentereise.

 

India

Verdens Barn tar for tiden ikke imot nye søkere på India.

 

 

Kina

 • Gifte heterofile par og enslige kvinner kan søke.
 • Søkerne må ha fylt 30 år. Max 50 års aldersforskjell mellom den yngste i søkerparet og det kommende barnet. Ved enslig søker skal ikke aldersforskjell mellom søker og det kommende barnet overstige 45 år.
 • Ekteskapet må ha vart i minst 2 år. Hvis en eller begge har vært gift tidligere, må det nåværende ekteskapet ha vart minst 5 år. Det tillates kun 2 tidligere ekteskap.
 • Begge ektefellene må ha god fysisk og psykisk helse.
 • Begge ektefellene må ha en BMI (Body Mass Index) på 40 eller lavere.
 • En av ektefellene må være i fast arbeid. Familien må ha en arbeidsinntekt per år som tilsvarer 10.000 USD pr. familiemedlem inkl. adoptivbarnet. Ved enslig søker skal årsinntekt være 10.000 USD per person i husholdningen, inkludert adoptivbarnet, pluss en person ut over dette (en mer enn det reelt er i familien).
 • Familiens samlede nettoformue (markedsverdi på alt man eier av verdier minus gjeld) må være på minst 80.000 USD for par og 100.000 for enlig søker.
 • Alle søkere må minimum ha fullført videregående skole eller fagutdanning på tilsvarende nivå.
 • Ved enslig søker kan det ikke være mer enn tre barn i familien, og det yngste må ha fylt 6 år.
 • Ingen av søkerne kan være domfelt for kriminelle handlinger.
Ventetid
 • Ordinær søknad: Ventetiden frem til tildeling er 10 år og fortsatt økende. Vi tar av denne grunn ikke inn nye søknader fra søkere som ønsker å adoptere barn uten spesielle behov fra Kina.
 • Etter tildeling er det 6-8 uker til hentereise.

 

 • Søknad om barn med spesielle behov: Individuell ventetid, fra få måneder etter godkjenning og oppover. Man velger selv hvilke alder og utfordringer man er åpen for. Verdens Barn søker deretter i Special Focus eller 72-timers programmet etter aktuelle barn. Familien må selv melde seg som aktuelle etter informasjon om barnet er lagt ut under "Barn søker foreldre. 
 • Ventetid etter godkjenning av matching fra CCCWA og Faglig utvalg: Individuelt, vanligvis innen 3- 12 måneder

 

Denne siden ble sist oppdatert 12.01.2017

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00