login icon
english icon
AA

Nord-Korea

Som en av svært få organisasjoner har Verdens Barn fått innpass og mulighet til å hjelpe et hardt prøvet folk. Vi er faktisk en av de få som overhodet har gjennomført hjelpesendinger til landet.

I Nord-Korea har vi knyttet kontakter med "Babyhjem for Sør Pyongan provins" og "Pyongsong Orphanage" med over 350 små barn. Siden 2004 har Verdens Barn jevnlig fått komme inn med hjelpesendinger til disse barnehjemmene. De siste årene har hjelpen også omfattet kostskolen som disse barna blir overført til når de blir 7-8 år gamle. På kostskolen bor det nå ca 550 barn.

Å drive hjelpearbeid i Nord-Korea er en møysommelig prosess. Vi kan ikke hjelpe alle barn, men vi kan utgjøre den store forskjellen, og faktisk redningen, for akkurat disse. Den oppmerksomheten som nå blir rettet mot disse barnehjemmene, gjennom Verdens Barns arbeid og gjennom våre besøk hos nordkoreanske myndigheter, gjør at det i økende grad også rettes oppmerksomhet mot andre barnehjem. På den måten høynes gradvis statusen for foreldreløse barn og de som jobber for dem. Dette er en svært viktig sideeffekt av et langsiktig hjelpearbeid.

Ønsker du å hjelpe disse barna kan du benytte vårt kontonummer 6029.06.09537.  Merk med ”Nord-Korea”

For spørsmål eller ytterligere informasjon kontakt: Elin Stad Karlsen - 22 59 52 07 el. elin@verdensbarn.no 

For å melde deg på som fadder klikk her.

 

Verdens Barns arbeid i Nord-Korea 2004-2016

November 2004

Første hjelpesending med mat, vinterklær og utstyr går til to barnehjem i Pyong Song med over 300 foreldreløse barn.

September 2005

To landbruksspesialister fra Nord-Korea ble invitert til Norge på opplæring i produktivitetsfremmende tiltak innen produksjon av geitemelt på Universitetet i miljø og biovitenskap, hos Norsk Sau og Geit (NSG) og på Norges Veterinærhøyskole samt på norske geitegårder. I samarbeid med NSG sendte Verdens Barn i etterkant bukkesæd for innseminering av nordkoreanske geiter, for å den måten å øke melkeproduksjonen.

 

 

Mai 2007

Hjelpesending med mat, sommerklær, medisinsk og annet nødvendig utstyr sendes til barnehjemmene i Pyong Song.

 

September 2007

Ny forsendelse av bukkesæd til inseminering av ca.400 geiter, denne gangen krysning av blandingsgeitene som allerede er født.

 

Mars 2009

Hjelpesending med vintertøy, næringsrik mat og viktige hjelpemidler for hygiene og helsestell til de 370 barna i barnehjemmene i Pyong Song.

(klærne er merket med det norske flagg og Verdens Barns logo slik at vi ved kontrollbesøk kunne se at varene kom frem til riktig barnehjem og ble brukt av barna der)

Juni 2009

Fire barnevernsspesialister fra Nord-Korea ble invitert til erfaringsutsveksling. Disse besøkte barneavdelingen på Rikshospitalet i Oslo, deltok på fire dager sseminar om barnevern på Universitetet i Stavanger og fikk innføring i paktisk drift på helsestasjonen i Gjesdal kommune.

 

Juni 2010

Hjelpesending med mat og medisiner til de to barnehjemmene i Pyong Song.

(Vekt og måleapparat ble sendt for å kunne følge den positive utviklingen til barna. Konstatert fremgang fører til skjerpet jobbing og ytterligere fremgang)

Mars 2011

Hjelpesending med mat til de to barnehjemmene i Pyong Song.

August 2011

Verdens Barn sendte materiell til tak på ny fløy i det ene barnehjemmet. Fløyen var bygget men arbeidet stoppet opp siden de ikke hadde midler og materiale til å ferdigstille dette, og det hastet å få tak på dette før vinteren.

 

April 2012

Verdens Barn sendte 10 tonn gjødsel og 190 000 kvm plastduk til farmen i Pyong Song. Farmen leverer mat til de to barnehjemmene og en internatskole for de eldre barna som VB har konsentrert sitt hjelpearbeid mot.

(Det er katastrofal matmangel i Nord-Korea - de siste årene har avlingene blitt ødelagt av flom og tørke.)

 

Februar 2013

Verdens Barn startet fadderprogram i Nord-Korea. At vi nå også får anledning til å drive et fast program gir oss en enda bedre mulighet til å hjelpe de svakest stilte barna i Nord-Korea. Programmet vil i første omgang være på det ene barnehjemmet med de minste barna. Dette er av typen kollektiv fadderprogram der alle barna på barnehjemmet vil nyte godt av hjelpen fra fadderne i Norge og rapportene vil omhandle vårt arbeid for disse. Vi vil ikke kunne få ut opplysninger/oppdateringer på hvert enkelt barn fra Nord-Korea så derfor er dette det vi kaller et kollektivt fadderprogram.

Ønsker du å melde deg på som fadder kan du klikke her.

 

Mars 2013

Verdens Barn mottok i 2012 en stor pengegave fra en giver som ønsker å være anonym. I samråd med giver og Nord-Koreanske myndigheter ble det bestemt at donasjonen skulle gå til å bygge et permanent drivhus som skal gi matauke til barna på de to barnehjemmene "våre", samt til internatskolen som disse barna blir overført til når de er 7-8 år. Drivhuset på 400kvm er for grønnsaksproduksjon, men det ble også bygd et kyllinghus langs hele langveggen til drivhuset. Betongveggen avgir varme til drivhuset, og man får også gjødsel til grønnsaksproduksjonen herfra. Dette skal samtidig brukes i undervisningsøyemed for ungdommene på internatskolen.

I mars ble materialer sendt med lastebiler fra Kina. I oktober sto bygningen ferdig og man sådde umiddelbart raddish, kål og løk. Rundt nyttår høstes dette og så sår man agurker og kål som høstes i april, deretter kinakål i juli og en avling med kål, agurk og tomater ved årsskiftet.

Mars 2013

Verdens Barn benyttet anledningen til å sende en hjelpesending med mat sammen med materialene til drivhuset.

Du kan lese mer om dette her.

 

August 2014

En ny hjelpesending med mat, tørrmelk, medisiner og kvalitetsfrø for drivhuset fant sin vei over grensen. Dette ble forsøkt sendt tidligere på året, men grunnet økt grensekontroll og redusert transportkapasitet i Nord-Korea fikk vi det ikke til før i august. Sendingen ble fordelt mellom de to barnehjemmene hvor det nå bor ca 360 barn i alderen 0-7 år, samt til internatskolen som disse barna blir overført til når de blir 7 år. På internatet bor det ca. 330 barn. Denne sendingen ble et uhyre viktig tilskudd til rasjonene de får fra staten.

Det har vært mange år med katastrofe på katastrofe for avlingene i Nord-Korea. Tørke og flom har gjort at store deler av landets befolkning sulter. Verdens Barn er avhengig av donasjoner og faddermidler for å kunne gjennomføre jevnlige hjelpesendinger og håpet er at vi får så mange faddere at vi kan sikre en årlig sending.

 

Mars 2016

Verdens Barn sender en hjelpesending til de to barnehjemmene og internatskolen i Pyongsong.

Hjelpesendingen inneholder mat, vitaminer, tørrmelk, og skolemateriel.

Vi fikk i mai bekreftelse på at vår sending var kommet vel frem og tatt i bruk på barnehjem og skole. På vår tilsynsreise i juni 2016 fikk vi foruten å inspisere hjelpesendingen, se fasilitetene og dagens situasjon til barna på barnehjem og skole. Fasilitetene på de to barnehjemmene hadde blitt betraktelig oppgradert, og det var planer om oppgradering av skole i 2016.  

 

Januar/Februar 2018

Ny hjelpesending planlegges i disse dager. Vi håper å få denne frem til barna i Februar. Det er tiden frem til de første avlingene er klare for høsting i juni som er den "magre sesongen". Da er matlagrene tomme og slik situasjonen er i landet nå er det millioner som sulter allerede. Barna er ofte de store taperne når ressursene skal fordeles. 

 

Ved å vie oppmerksomhet til de foreldreløse barna på barnehjem og skole, kan Verdens Barn fortsette å påminne myndighetene i Nord-Korea om å ikke glemme de mest sårbare i en humanitær krise. Med flere faddere kan vi øke fokus mot barnehjem og skole, slik at de blir med i betraktning og prioritering når Nord-Korera går inn i en ny hard vinter med lite mat og ressurser. Ønsker du å bli fadder i dette programmet klikk her

kidschristmas 8492

Ønsker du å støtte vårt prosjekt i Nord-Korea brukes konto 6029.06.09537 (mrk. Nord-Korea).

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00