login icon
english icon
AA

Thailand

HSF

 

I Bangkoks slumområder driver bidrar Verdens Barn med midler fra fadderskap gjennim (HSF) Holt Sahathai Fondation.  Dette er et skoleprosjekt for barn fra 3- 15 år. Barna kommer fra barnerike familier, og de får mulighet til å gjennomføre grunnleggende skolegang. Våre stedlige sosialarbeidere driver kontinuerlig oppsøkende arbeid i slummen og barna følges tett opp, særlig med tanke på utdanning, helse og ernæring.

HSF setter fokus på å muligjøre for barn fra vannsekeligstilte familier å å fullfære en skolegang. Det bidras med skolemateriel, uniformer, og veiledning. å kunne gå på skole er ikke alltid et valg familien kan ta for barna sine når man ikke har økonomiske ressurser til mat og ernæring. Mange barn blir presset ut i arbeid i ung alder. ved støtte fra faddermidler fra Verdens Barn via HSF kan man gjøre en forskjel for barn og familier, og håp om en forandring i barnas liv og kommende generasjon.

 

Bilder fra fadderprogrammet i Thailand:

 

 Send en gave til fadderprogrammet i Thailand: les her (PDF)

Klikk her for å registrere deg som fadder, eller ta kontakt med;

Dag Lund dag@verdensbarn.no 22 59 52 06

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00