login icon
english icon
AA

Verdens Barn og etteradopsjon

 

 

Etteradopsjon er et begrep som dekker veldig mange områder. Forskjellige organisasjoner og aktører kan ha forskjellige definisjoner og kontekst på hva dette omfatter. Verdens Barn har i en årrekke hatt fokus på etteradopsjonsarbeid som et viktig tilbud til våre nåværende medlemmer og tidligere medlemmer. For Verdens Barn har man sett på dette som et naturlig område innenfor adopsjonsarbeid for nettopp å kunne gi godt tilbud til adoptivfamilier og adopterte etter selve adopsjonen har funnet sted.

Gjennom tiden har dette omfattet aktiviteter og tilbud både lokalt og på landsbasis. Man kan nevne tidligere barne- og ungdomsleirer lokalt i Norge for adopterte, ulike aktiviteter utført av de respektive lokallag, samt tilbud om tilbakereiser til fødeland for den adopterte og deres nærmeste relasjoner. Sistnevnte er fortsatt aktiv, og man har de siste årene hatt høy oppslutning rundt familieturer til Sør-Korea. Det har tidligere vært tilbud om turer til India, Romania og Kina.

Konsultasjoner og veiledning for adopterte og deres foreldre er også en viktig del av etteradopsjon i Verdens barn. Adopterte er like forskjellige som andre mennesker med hensyn til tanker og undringer rundt identitet og opphav. For noen så er dette spørsmål som kommer i en tidlig fase, mens for andre noe man kanskje setter større fokus på etter man kanskje selv får barn som spør om dette.

Verdens Barn sin rolle i dette er ofte å være veileder og sparringspartner for spørsmål som måtte dukke opp. Det er viktig å presisere at Verdens Barn ikke er noen behandlende instans, men vi prøver å gi råd ut fra den lange kompetansen vi sitter inne med etter mange år innen etteradopsjonsarbeid.

For adopterte som ønsker å søke flere opplysninger rundt sin adopsjon i fødeland, bistår Verdens Barn sammen med sine samarbeidspartnere i de forskjellige land ut fra vårt arbeidsområde. Noen land kan ha større begrensninger for innhenting av opplysninger.

I de fleste sakene fungerer Verdens Barn som mellomledd og har som rolle å veilede og formidle søkerens ønsker til rette instans.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00