login icon
english icon
AA

Landene vi adopterer fra

Verdens Barn formidler adopsjon fra fire ulike land. Disse landene er Sør-Korea, Thailand og Sør-Afrika.

Adopsjon er ikke en permanent løsning på et lands behov for å gi sine barn tilfredsstillende omsorg, men det er en permanent løsning på det enkelte barns behov for omsorg og en familie. I hvert av våre samarbeidsland har ulike sosiale og økonomiske omstendigheter ført til at foreldre har måttet overlate omsorgen for barnet til myndighetene.

De ulike omstendighetene barnet er kommet under myndighetenes omsorg på, den ulike lovgivningen og strukturen som adopsjonsarbeidet er bygd opp etter, avgjør hvilke barn som kan komme i et utenlands adopsjonsprogram og hvordan adopsjonsprosessen gjennomføres i landet. Nedenfor vil du finne litt informasjon om de kriterier hvert land stiller for adopsjon.

 

Valg av adopsjonsland?

Det å velge hvilket land man skal søke om adopsjon av et barn fra, kan være enkelt eller uvesentlig for noen, og en mer komplisert prosess for andre. Første steg for alle er å gå gjennom de spesielle kriteriene som de ulike landene stiller, og se om man oppfyller disse. Noen står igjen med ett valg, mens andre har flere alternativer

Vi ser at å velge land primært ut i fra lavest ventetid, ofte fører til store skuffelser. Dette fordi ventetidene kontinuerlig beveger seg. I løpet av søkerprosessen, kan ofte situasjonen i forhold til ventetid, være en helt annen enn det den var på oppstarttidspunktet.

For dere som står igjen med mer enn ett land etter gjennomgang av søkerkriterier, oppfordrer vi til å følge hjertet. Hvilket lands system i forhold til adopsjon er du mest komfortabel med og hvilket land kan du mest tenke deg å ha et nært forhold til resten av livet?
Har dere behov for bistand i forhold til å ta et valg, ta gjerne kontakt med oss i sekretariatet

Se også Kriterier og ventetider og Statistikk for mer informasjon.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00