login icon
english icon
AA

Kriterier og ventetider

Noen av reglene som våre samarbeidsland stiller er absolutte krav, andre vurderes ut fra skjønn. Det er derfor viktig at søkere som er usikre på valg av land drøfter dette med Verdens Barn.

Ventetiden er ”beregnet ventetid” for nye søkere. Ventetiden kan være usikker og kan endre seg i løpet av adopsjonsprosessen.
For mer utfyllende informasjon, se mer om hvert land under våre samarbeidsland eller ta kontakt med saksbehandler

Er man åpen for å adoptere barn med helseanmerkninger, eller barn over 5 år, kan ventetiden være kortere. 

Sør-Korea

 • Gifte heterofile par kan søke. Søkerne må ha vært gift i 3 år ved tidspunkt for signering av sosialrapport (absolutt krav)
 • Ikke fylt 45 år ved tidspunkt for signering av sosialrapport (50 år dersom man har adoptert fra Sør-Korea tidligere, dersom man selv er adoptert fra Sør-Korea eller er koreansk statsborger
 • God fysisk og psykisk helse
 • Krav om rapport fra psykolog vedr. mental helse
 • Maks 4 barn i familien fra tidligere
 • Minst en av søkerne må være norsk statsborger 
Ventetid

Thailand

 • Gifte heterofile par med minst to års samliv kan søke. 
 • Søkerne må ha god fysisk og psykisk helse.
 • Krav om rapport fra psykolog vedr. mental helse
 • Det bør ikke være mer enn 40 års gjennomsnittlig aldersforskjell mellom søkere og barn. Ved annengangsadopsjon fra Thailand er aldersgrensen noe mindre streng. Ved adopsjon av barn eldre enn tre år, eller barn med spesielle behov, er man mindre strenge med søkernes alder.
 • En av søkerne må være norsk statsborger
 • Det bør være mindre enn 10 års aldersforskjell mellom ektefellene.
 • Søkere med mer enn ett barn fra før må være åpen for barn med spesielle behov
 • Søkere bør ha en samlet årsinntekt på ca. 350.000.
 • Enslige kvinner med spesielle ressurser kan være aktuelle for barn med særskilte omsorgsbehov.
Ventetid

HSF (Holt Sahathai Foundation):

 • Ca. 1,5-2,5 år fra godkjenning til hentereise for de fleste nye søkere. Unntaksvis vil noen søkere måtte forhåndsgodkjennes av thailandske myndigheter, før matching mot barn kan skje. I disse tilfellene gjelder ventetidsanslaget fra forhåndsgodkjenningen foreligger. 

 DCY (Department of Children and Youth, sentralmyndighetene i Thailand)

 • DCY tar ikke imot nye ordinære søknader i 2021
 • Det er mulig å søke om å få adoptere eldre barn, barn med helseanmerkninger og/eller spesiell bakgrunn. Individuell ventetid (2-4 år). 

Mer utfyllende informasjon om ventetiden og adopsjonsprosessen i Thailand finner du her. 

Sør-Afrika

Få formelle krav. Barna fra Sør-Afrika matches individuelt til hvert enkelt barn. Verdens Barn anbefaler:

 • Helst minst 5 års samboerskap/ekteskap når søknaden sendes til utlandet. 
 • Foreldrenes gjennomsnittlige alder bør ikke overstige 40 år når dere starter adopsjonsprosessen.
 • Enslige og par av samme kjønn kan søke om å adoptere fra Sør-Afrika.
 • Reisen til Sør-Afrika varer 3-4 uker
Ventetid
 • Ca. 3 - 3,5 år fra godkjenning til hentereise. Hentereisen skjer ofte svært kort tid etter tildeling. 

  Mer utfyllende informasjon om ventetiden og adopsjonsprosessen i Sør-Afrika finner du her.

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00