login icon
english icon
AA

Kostnader

Verdens Barn ønsker å gjøre adopsjonsprosessen så enkel og oversiktlig som mulig. Gebyrene dekker derfor alle kostnadene dere vil ha i forbindelse med adopsjonen.

En adopsjon gjennom Verdens Barn koster til sammen kr. 214 500,- (kr. 229 500,- fra 1. april 2019). I tillegg kommer reisen og oppholdet for å hente barnet.

  • Startgebyr på kr. 14 500,- betales innen 14 dager etter at søknaden er registrert hos oss. 
  • Registreringsgebyr på kr. 17 000,- betales innen 60 dager etter at søknaden er registrert hos oss. (Endres til kr. 18 000,- fra 1. april 2019.)
  • Administrasjonsgebyr på kr. 45 000,- betales når søknad om adopsjon er godkjent av Bufetat.  (Endres til kr. 50 000,- fra 1. april 2019.)
  • Translatørgebyr på kr. 12 000,- betales samtidig med administrasjonsgebyret.
  • Adopsjonsbeløp på kr. 126 000,- betales etter tildeling av et konkret barn.  (Endres til kr. 135 000,- fra 1. april 2019.)

View the embedded image gallery online at:
http://verdensbarn.no/adopsjon/kostnader#sigProId7d85fd2f28

Verdens Barn fordeler kostnadene likt på alle adopsjonssøkere. Det betyr at alle betaler like mye uansett hvilket land barna kommer fra. Kostnadene går til driften av vårt sekretariat, medarbeidere i utlandet, avgifter, oversettelser, advokathonorar og livsopphold for barna i hjemlandet.

For hver adopsjon vi gjennomfører, settes kr. 500 av til stiftelsen "Verdens Barns Fond". Dette fondet gir stipend til adopterte og støtter aktiviteter rettet mot adopterte. Les mer om stiftelsen her

Adoptivsøkere får også en økonomisk engangsstøtte fra Staten. Adopsjonsstøtten er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (1 G), og er for 2019 på kr. 96 883,-. Denne støtten betales ut etter at barnet har kommet hjem.

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00