login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra.  

Sør-Afrika

Vi har nå fått en forespørsel fra Sør-Afrika vedrørende et tvillingpar (en gutt og en jente) som trenger en familie. Barna er født i juni 2017.

Jenta er diagnostisert med "Townes-Brocks syndrom", en genetisk tilstand som påvirker flere deler av kroppen. Hun vil som følge av dette ha behov for omfattende medisinsk behandling og oppfølging. Begge barna har aldersadekvat utvikling.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. For mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Helge Solberg på e-post helge@verdensbarn.no eller telefon 22 59 52 00.

-----------------------------------------

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for det Faglig Rådgivende Utvalget i Adopsjonssaker . Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De anbefaler da overfor Bufdir den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00