login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra.  

Sør-Korea

Vi har fått en forespørsel fra vår samarbeidspartner Holt Children’s Services vedrørende en gutt som er født i august 2018. 

Gutten er født etter 39 uker med en fødselsvekt på 4.4 kg. Han har en betydelig forsinket utvikling både kognitivt, sosialt og motorisk, og det er antatt at han vil trenge oppfølging senere i livet. Biologisk mor har oppgitt å ha brukt alkohol regelmessig frem til tredje trimester og har diabetes.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi alltid sparsomme med opplysningene i slike henvendelser. For mer informasjon, ta kontakt med saksbehandler Una Sveen på e-post una@verdensbarn.no. Inntil tre familier kan få informasjon om barnet til vurdering.

Thailand

Gutt født i mars 2014

Vi har fått en forespørsel fra Thailand vedrørende en gutt født i mars 2014. Gutten er født med alvorlig sensorinevral hørselsnedsettelse på begge ører. Han bruker høreapparat og går til hørselstrening og taleterapi, men kan foreløpig bare uttale enkelte lyder, ikke ord. Han kommuniserer ved bruk av tegnspråk.

Gutten er også behandlet for Hirscprungs sykdom, og har en komplikasjon knyttet til dette som må følges opp. Han har god helse ut over dette. Han har god motorisk fungering, men grunnet hørselsnedsettelsen henger han noe etter jevnaldrende hørende barn når det kommer til språklig og faglig utvikling.

Gutten beskrives som høflig, forsiktig, observant, lærevillig, ansvarlig, utadvendt og med godt temperament. Han kommer godt overens med både voksne og barn på barnehjemmet, og i barnehagen.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi alltid sparsomme med opplysningene i slike henvendelser. For mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Janita Skjortnes på e-post janita@verdensbarn.no eller telefon 22 59 52 00. Inntil tre familier kan få informasjon om barnet til vurdering.

-----------------------------------------

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for det Faglig Rådgivende Utvalget i Adopsjonssaker . Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De anbefaler da overfor Bufdir den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00