login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra.  

Sør-Afrika

Vi søker etter en familie til en gutt født i august 2018. Han har hatt en vanskelig start på livet, men ser nå ut til å ha god utvikling. Gutten er født prematur i uke 32. Biologisk mor har oppgitt bruk av alkohol under svangerskapet. Det er ikke tegn til FAS.

Av hensyn til barnet og dets integritet er vi sparsomme med opplysningene. For mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Helge Solberg på e-post helge@verdensbarn.no eller telefon 22 59 52 00.

-----------------------------------------

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for det Faglig Rådgivende Utvalget i Adopsjonssaker . Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De anbefaler da overfor Bufdir den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00