login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra.  

 

Thailand

Ei jente født i april 2018 trenger nye foreldre. Jenta er født med keisersnitt i uke 37, med normal fødselsvekt og –lengde. Hun fikk behandling for rask pust, høyt blodsukkernivå og infeksjon de første dagene, men har etter dette vært ved god helse. Biologisk mor brukte metamfetamin i svangerskapet. Jenta bor i fosterhjem hos HSF.  

Jenta ble trolig lite stimulert før ankomst i fosterhjem to måneder gammel. Hun har hatt litt forsinket utvikling sammenlignet med jevnaldrende, men har hentet seg inn på de fleste områder. Fortsatt litt forsinket, hovedsakelig språklig sett. 

 Jenta har "cafe au lait" flekker på armer, bein og overkropp. I de fleste tilfeller er dette helt ukomplisert. Men da dette også kan indikere nevrofibromatose 1, blir jenta fulgt opp av spesialist jevnlig. Selv om hun foreløpig ikke innfrir diagnosekriteriene, kan man ikke utelukke at det kan skje på et senere tidspunkt.   

Av hensyn til barna og deres integritet er vi alltid sparsomme med opplysningene i slike henvendelser. For mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Janita Skjortnes på e-post janita@verdensbarn.no, oppgi telefonnummer så ringes du opp. Inntil tre familier kan få informasjon om barnet til vurdering.  

Alle godkjente søkere som kvalifiserer for kravene Thailand stiller, kan søke. Når det gjelder barn som (potensielt) er i behov for spesiell oppfølging, ser man bort fra kravet om maksimalt 40 års aldersforskjell mellom mor og barn.  

   

Sør-Korea

Vi søker etter foreldre til en gutt som er født i august 2018.

Gutten er født etter 39 uker med en fødselsvekt på 4.4 kg. Biologisk mor har oppgitt å ha drukket noen flasker øl ukentlig frem til tredje trimester og brukte også sovemedisiner regelmessig i samme periode. Hun er diagnostisert med en lett grad av psykisk utviklingshemming, som angivelig skyldes oksygenmangel under fødsel. Gutten har en betydelig forsinket utvikling både kognitivt, språklig og sosialt. Han har også forsinket finmotorisk utvikling, og i noe grad grovmotorisk.  

Av hensyn til barna og deres integritet er vi alltid sparsomme med opplysningene i slike henvendelser. For mer informasjon, ta kontakt med Una Sveen på e-post una@verdensbarn.no, Inntil tre familier kan få informasjon om barnet til vurdering.  

Alle godkjente søkere som kvalifiserer for kravene Sør-Korea stiller, kan søke.

-----------------------------------------

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for det Faglig Rådgivende Utvalget i Adopsjonssaker . Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De anbefaler da overfor Bufdir den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00