login icon
english icon
AA

Dette er
Verdens Barn

Finn ditt lokallag

 • mandag 01. mars 2021

  Adopsjonssituasjonen

  Ett barn kom hjem til Norge i februar, og fem familier fikk vite hvem de har ventet på.

  Les mer …
   
 • onsdag 10. februar 2021

  Midlertidig stopp for adopsjoner i Nederland

  Det er nylig blitt kjent at nederlandske myndigheter har innført et midlertidig stopp av internasjonal adopsjon, i påvente av en etterforskning som gjelder internasjonale adopsjoner utført i perioden 1967–1998, dvs. før Haagkonvensjonen om i Les mer …

   
 • mandag 25. januar 2021

  Verdens Barn holder stengt

  På grunn av smittesituasjonen holder Verdens Barn kontoret stengt. Du kan fortsatt treffe oss på epost.

  Les mer …
   
 • fredag 08. januar 2021

  Varsel til adopterte dersom biologisk familie ønsker kontakt

  Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Nå vil adopterte bli varslet om slike henvendelser.

  Les mer …
   
 • mandag 04. januar 2021

  Stort behov for nye søkere!

  Vurderer du å adoptere? Eller er du allerede i en adopsjonsprosess?

  Vi trenger nye søkere på Thailand og Sør-Korea!

  Les mer …
   
 • onsdag 30. desember 2020

  Ni adopsjoner i 2020

  I det spesielle koronaåret 2020 ble det gjennomført ni adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn ble adoptert fra Sør-Korea.

  Les mer …

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00