login icon
english icon
AA

Temamøte og årsmøte i Kristiansand 22. mars

Vest-Agder lokalavdeling inviterer til årsmøte, samt foredrag av Joachim Haarklou.

 Tid:         Torsdag 22. mars 2018    kl. 18.00

Sted:        Lokalene til Kristiansand Roklubb

Adresse: Kjøita 10, 4630 Kristiansand

Saksliste:
  1. Åpning
  1. Godkjenning av innkalling
  1. Valg av møteleder og referent
  1. Valg av to personer til å underskrive protokoll
  1. Årsberetning
  1. Regnskap 2017
  1. Budsjett 2018
  1. Innkomne forslag
  1. Valg
  1. Avslutning av Årsmøtet.
Vi har invitert Psykologspesialist Joachim Haarklou igjen til å holde årets temaforedrag. Han skal fortsette med å snakke om viktigheten av tilknytning (som ved forrige årsmøte), men vi kommer også inn på emnene trygghet/utrygghet, grensesetting, når skal man reagere / søke hjelp, hva slags terapi kan være relevant, mm. Med andre ord blir det både en teoretisk og en praktisk tilnærming.  

Foredraget hans begynner kl. 19.15. I år som i fjor åpner vi opp denne delen av møtet for de andre adopsjonsforeningene, InorAdopt og Adopsjonsforum.

Forslag til årsmøtet må være inne senest 15. mars 2018. Sendes til: onderdeberg@gmail.com.

Vi vil oppfordre alle til å møte på årsmøtet og ta del i lokallagets videre drift.

VELKOMMEN!

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00