login icon
english icon
AA

Gutt fra Sør-Korea trenger nye foreldre

Vår samarbeidsorganisasjon i Sør-Korea leter etter en familie til en gutt født i mars 2017. Alle søkere som er godkjent av Bufetat kan være aktuelle, også søkere på andre land.

Gutten er født i uke 41 med en fødselsvekt på 3.7 kilo. Han har en liten ASD og ble medisinert for bakteriell sepsis på sykehuset ifm fødsel. Biologisk mor har oppgitt å drukket alkohol i andre trimester av svangerskapet (1-2 ganger i måneden). Ikke mistanke om FAS. Gutten har en aldersadekvat utvikling.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi i slike saker sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere denne gutten bes derfor ta direkte kontakt med Una Sveen på una@verdensbarn.no/22595203 for flere opplysninger. Alle som allerede er godkjent av Bufetat, og som oppfyller kriteriene for å adoptere et barn fra Sør-Korea, kan søke. For informasjon om krav, se http://www.verdensbarn.no/adopsjon/kriterier-og-ventetider

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater. 

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00