Nord-Korea - millioner i fare for å sulte ihjel.

FN anslår at ny stor hungersnød kan ta livet av millioner av mennesker i Nord-Korea.       

På midten av -90 tallet døde mellom 1 og 3,5 millioner mennesker i Nord-Korea som følge av sult. Millioner står nå igjen i fare for å sulte ihjel.

Ifølge FN gjør hemmeligholdet til Kim Jong-Uns regime situasjonens alvorlighetsgrad mht matmangel uklar, men de antar at i 2014 led  over 10 millioner mennesker, det er nær halve befokningen, av konstant underernæring. Siden da har avlingene stadig slått feil grunnet flom og tørke, og det har i tillegg kommet nye sanksjoner som gjør matsituasjonen ennå vanskeligere. Årets avlinger har igjen blitt ødelagt av den verste tørken de har opplevd på 15 år. Myndighetene i Nord-Korea har gått ut i media med en kunngjøring om at de må forberede seg på en "krevende ferd" hvor de igjen kan bli nødt til å tygge røtter. Det samme uttrykket ble brukt før den store hungersnøden på -90 tallet.

Verdens Barn har siden 2004 drevet hjelpearbeid i Nord-Korea og sender hjelpesendinger til to barnehjem og en internatskole i byen Pyongsong med midler fra donasjoner og faddere i Norge. Verdens Barn har bygd opp tillit hos nordkoreanske myndigheter til å starte et fadderprogram og vi trenger flere faddere til dette programmet for å kunne sikre en årlig hjelpesending.

Ønsker du å gi en donasjon, bli fadder eller vite mere om vårt arbeid i Nord-Korea kan du klikke på lenken under her for mere informasjon.

Les mer om vårt program i Nord-Korea her.

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00