login icon
english icon
AA

Barn som trenger en familie

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere. 

Disse sakene må behandles av Faglig utvalg for adopsjonssaker.Kun søkere som er godkjent av Bufetat er aktuelle.

Inntil 3 søkerpar kan fremme sin søknad samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da det paret de mener er best egnet til å ta imot akkurat dette barnet.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00