login icon
english icon
AA

Høring om ny adopsjonslov

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til ny adopsjonslov. I dag ble det gjennomført åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité.

De tre norske adopsjonsforeningene, samt Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg, møtte i dag komiteen på Stortinget og la frem sine synspunkter på det nye lovforslaget. 

Adopsjonsforeningene mener det bør etableres et eget nasjonalt senter som har særlig kompetanse på adopsjonsrelaterte problemstillinger, samt at barn som er adoptert fra utlandet og deres familier gis et lovfestet krav på oppfølging.

Det er et paradoks at adoptivforeldre må godkjennes og vurderes i forkant av en adopsjon, men nærmest blir overlatt til seg selv etter at barnet er kommet til familien. Mange adoptivforeldre forteller om en ganske krevende periode etter å ha hentet barnet i opprinnelsesland.

Adopsjonsorganisasjonene advarte mot en generell skjerping av krav til søkere som vil adoptere barn mellom 3 og 5 år. Etter adopsjonsorganisasjonenes oppfatning bør det være søkernes personlige egnethet som bør være det sentrale i vurderingen av å utstede et forhåndssamtykke for et barn over 3 år.

Det ble bedt om at saker som må behandles av faglig utvalg blir gjennomført innen en rimelig tidsfrist. Det tar ofte unødig lang tid å få disse sakene behandlet, og saker kan bli utsatt på grunn av manglende kapasitet. Adopsjonsforeningene mener også at det bør gis adgang til å anke vedtak i faglig utvalg.

Adopsjonsforeningene er også kritiske til at regjeringen vil senke alderen for adoptivbarns rett til å få informasjon om biologisk familie fra 18 til 15 år. Dette er ungdom i en svært sårbar alder, og vil forutsette en langt bedre oppfølging av og veiledning til adopterte som søker opplysninger om sin bakgrunn enn det som er praksis i dag.

Høringen er lagt ut i Stortingets videoarkiv. Hele lovproposisjonen finner du her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00