login icon
english icon
AA

Det nytter

Her er en artikkel fra Verdens Barn sin reise til Nord-Korea juli 2016, som også sto i Verden Barn sitt blad nummer 3/2016.

Siste hjelpesending til 2 barnehjem og en internatskole ble sendt i april/mai 2016. I juni reiste så to fra administrasjonen i Verdens Barn til Pyongyang på kontrollbesøk.

Tidlig på morgenen lander vi på nordkoreansk jord, nær Pyongyang hvor vi blir møtt av en representant fra det nordkoreanske utenriksdepartement. Det blir formidlet at det settes stor pris på Verdens Barn sitt engasjement i landet, og derav får vi følge fra nordkoreansk UD under hele vårt opphold. Fokus for reisen er å besøke barnehjemmene og skolen vi støtter, og å se den nåværende situasjon med tanke på hjelpearbeid og hvordan Verdens Barn best kan bidra også i framtiden.

Verdens Barn sitt hjelpearbeid mot Nord-Korea (siden 2003) har vært gjennom flere faser som innebefatter bl.a. nødhjelpsendinger, samarbeid om landbruk/geitemelksproduksjon, besøk av delegasjoner fra Nord-Korea til Norge for erfaringsutveksling, samt våre besøk til de nordkoreanske hjelpeprosjektene i Pyongsong. Vi har observert de vanskelige forholdene for barna på de respektive barnehjemmene og skolene. Dette omfatter både barnas mentale og fysiske helse, samt status på de fasiliteter barna befant seg i. Det ble ikke bare et mål å kunne bidra med hjelpesendinger, men også et overordnet mål med å sette fokus på barna og deres fasiliteter overfor nordkoreanske myndigheter. 

Ved besøk på barnehjemmene i Pyonsong ble vi positivt overasket over nye fasiliteter. Det var besluttet fra myndighetene å prøve å bedre barnas kår ved å bygge nye fasiliteter til barnehjemsbarn i hver provins. I et land med så mange vanskeligstilte barn kan ikke dette omfatte alle barn, men det er utvilsomt et godt løft fra tidligere tilbud til de som har mest behov for omsorg og ivaretagelse, samt at vi ser at vår tilstedeværelse har høynet interessen fra myndighetenes side.

De to barnehjemmene som ligger en drøy times kjøring fra hovedstaden Pyongyang er aldersdelt. Nye bygg ble oppført våren 2016, og var tatt i bruk bare få uker før vårt besøk. Store bilder av landets to tidligere ledere prydet byggene. Det er ikke unnet et hvert bygg i Nord Korea å ha bilde av de to store ledere på framsiden, så her forsto man raskt at disse ble ansett som betydningsfulle offentlige bygg. Innvendig framsto byggene rene med barnevennlige tematikk på veggene…i alle fall slik vi ønsker å se det i vår del av verden, med lyse farger, barnetegninger på vegger, og aktivitetsrom for barna. Også inventar var tilpasset barna. I et øyeblikk får man en lykkelig følelse at alt var på «stell» slik vi ønsker å se det, og den akutte nøden ved dårlige fasiliteter i de gamle bygg som hadde kalde gulv og gjennomhullede vegger var en saga blott. Men bare i et øyeblikk! Så siger virkeligheten innover rommet igjen. Man observerer barna som leker med aktiviteter i de forskjellige aktivitetsrommene, hvor noen av de ikke behersker dette helt. Vi får en følelse av at dette er noe «ukjent terreng» for deler av barna. Staben på barnehjemmet, jobber trofast og entusiastisk med å la barna få aktivisere seg helt maksimalt av det de evner foran våre øyne. Vi blir ikke minst forært solosang fra to av de små barna hvor de virkelig synger fra hjertet om sitt land og sin store far Kim Jong-un. Som de alle sier; "vårt parti er vår mor, og vår store leder er vår far."

Lagerrommet som viser de siste forsyninger av Verdens Barn sin hjelpesending vises stolt fram. Det er ennå mange esker med nudler, melkepulver, kjeks og vitaminer igjen…selv om det har gått et par måneder siden det kom fram. Det kan tenkes at de ernæringsprodukter de får fra hjelpesendingen må fordeles utover lengre tid for å supplere forsyningen de får fra det offentlige, slik at man skal kunne holde det gående så lenge som mulig. Selv om vi står der i nesten 30 varmegrader og koker, skjønner vi raskt at det arbeiderene tenker er vinteren som kommer. De meddeler forsiktig om mangler av elementære ting for å komme gjennom vinteren, slik som varme klær og undertøy til barna, melkepulver, solcellepanel til å drifte varmeanlegget, plast til drivhuset for å øke matproduksjonen, vaskemidler og medisiner.  Det kan slå oss at de nyoppførte byggene og de flotte fargerike rommene….og alle andre innbydende fasiliteter…nok er like innbydende når vinteren kommer, men det hjelper ikke mot sult og kulde. Når strømmen er mangelvare, og det varme vannet forsvinner, så er det nærliggende å tenke at det blir omtrent like kaldt som i de gamle byggene Altså, bak den glitrende fasaden er nøden og matmangelen fremdeles like stor.

Internatskolen vi besøkte i etterkant av barnehjemmene ble på mange måter en stadfestelse på hva slags forhold mange barn lever under.  På denne regnfulle dagen var fukten og lukten gjennomtrengende i det vi går inn i skolebygget. Barna her framstod gjennomgående mindre velstelt. Smilene vi så hos mange av barna på barnehjemmet var forsvunnet. Barna her var langt mere sky og vi forsto også at dette var ikke det de hadde mest lyst til å vise oss. Under omvisningen på skolen ble vi vist lageret med restene av hjelpesendingen som Verdens Barn hadde sendt. Det ble uttrykt takknemmelighet for innholdet av hjelpesendingen. 

Vi sender en varm tanke til faddere og alle de som har gitt donasjoner via Verdens barn! Det er midlene fra disse som har bidratt til de endringer som er gjort med å sette fokus på barna, og til livsnødvendige hjelpesendinger. Men like sterkt som man føler at disse bidragene har vært livsviktige skjønner man at det er minst like viktig å bidra framover med hjelpesendinger av det mest nødvendige. På den måten viser vi at vi bryr oss om barna slik at fokuset opprettholdes og at de ikke blir glemt.

I et land hvor ressursene er så små, blir nødvendigvis staten tvunget til å prioritere. Det er derfor Verdens Barn sin oppgave å opprettholde fokuset på de som trenger det mest, slik at de små barna ved barnehjem og skole blir en del av prioriteten også framover.

Verdens Barn sin tilstedeværelse med hjelpearbeid i Nord-Korea, nå i snart 14 år, har vært et møysommelig og tidkrevende arbeid for å opparbeide tillit hos de nordkoreanske myndigheter. Verden Barn vil fortsette dette arbeidet mot målet som er å høyne statusen til foreldreløse barn og således gjøre forholdene bedre for alle foreldreløse barn og de som jobber med dem. 

 

Vil DU være med og gjøren en forskjell for barna i Nord-Korea?

Du kan melde deg på som fadder her

Du kan også gi donasjon til vårt hjelpearbeid i Nord-Korea. For donasjoner benyttes konto 6029.06.09537 - husk å merke overføringen med "Nord-Korea".

Donasjoner går uavkortet til formålet. Vi sender ikke penger til Nord-Korea, men handler og produserer alt i Kina og sender med lastebiler over grensen til Nord-Korea.

Her finner du en oversikt over vårt arbeide i Nord-Korea siden 2004.

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00