login icon
english icon
AA

Statistikk

 

  Korea

Thailand HSF

Thailand DCY

India Kina

Sør-Afrika

Totalt

Hjem i juni måned

2 0 0 0 0 2 4
Hjem hittil i 2017 11 2 0 0 0 7 20

Antall søknader til sammen

49 24 11 1 8 65 158

Tildelte barn som ikke har kommet hjem

16 5 0 0 0 2 23

Godkjente søkere som venter tildeling

12 12 7 0 8 53 92
Tildelinger i juni 3 0 0 0 0 2 5

 

En samlet oversikt over adopsjoner siden 1969 kan lastes ned her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Briskebyveien 48
0259 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00