login icon
english icon
AA

Statistikk

 

  Korea

Thailand HSF

Thailand DCY

India Kina

Sør-Afrika

Totalt

Hjem i april måned

0 0 0 0 0 2 2
Hjem hittil i 2017 2 1 0 0 0 3 6

Antall søknader til sammen

60 22 11 1 9 66 169

Tildelte barn som ikke har kommet hjem

19 6 0 0 0 4 29

Godkjente søkere som venter tildeling

15 12 6 0 9 54 96
Tildelinger i april 0 0 0 0 0 2 2

 

En samlet oversikt over adopsjoner siden 1969 kan lastes ned her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Briskebyveien 48
0259 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00