login icon
english icon
AA

Lokallaget i VEST-AGDER

Årsmøte 2017

Det innkalles til årsmøte i Verdens Barn Vest Agder.

Tid:         Onsdag 22. 3. 2017 kl. 18.00
Sted:        Søgne gamle prestegård, (Museumssalen/ festsalen).
Adresse: Søgnetunet 11, 4640 Søgne. (Det er en rød bygning. Parkering på baksiden). 

Saksliste: 

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
5. Årsberetning
6. Regnskap 2016
7. Budsjett 2017
8. Innkomne forslag
9. Valg 
10. Avslutning av Årsmøtet.

Vi har invitert Psykologspesialist Joachim Haarklou til å holde årets temaforedrag. Han skal snakke om viktigheten av tilknytning i forbindelse med barnehage og skolestart.

Nytt av året er at vi åpner opp denne delen av møtet for de andre adopsjonsforeningene, InorAdopt og Adopsjonsforum..

Om lokalforeningen

Verdens Barn Vest-Agder har ca 100 medlemsfamilier. Vi ønsker å være tilstede og være en ressurs for familier i adopsjonsprosessen, både før- under og etter at adopsjonen er gjennomført.

Hva ønsker DU at lokalforeningen skal gjøre?

Vi har styremøter ca hver 2. mnd, og vi er svært interessert i innspill fra medlemmer om temaer og annet dere ønsker å ta opp, slik at vi kan bli en mer aktiv og «brukervennlig» forening for alle.

Tidligere har vi hatt våre årlige sommer- og julefester, samt temakvelder, adopsjonsuka, (samarbeid med InorAdopt og Adopsjonsforum), med aktuelle temaer og gode foredragsholdere. Men de siste årene har vi sett at det har blitt stadig færre deltakere på disse arrangementene.

Vi ser at når barna blir i 10-12 årsalderen, forsvinner både de og foreldrene ut av foreningen. Dette er synd, siden det er i denne alderen at tanker om identiteten ofte melder seg hos barna, i tillegg til de vanlige tenåringsspørsmålene. Vi har tro på at barna våre er viktige ressurser for hverandre, og at de blir sterke i fellesskapet. Som foreldre må vi innse at barna ikke alltid kommer til oss med det de lurer på, og da er det godt for de, og oss, å ha et nettverk hvor de kan være trygge på hverandre og lære av hverandres erfaringer.

Og ikke glem...

Har du forslag til aktiviteter eller synspunkter på hvordan vi skal drive arbeidet på lokalplan, så ta gjerne kontakt med noen i styret, eller send en mail til vest-agder@verdensbarn.no. Vi er her for medlemmenes skyld.

Adresser

Martijn van Rooij (Leder) 
Gardsvegen 20 
4540 Åseral
mobil: 907 33 572
epost: vest-agder@verdensbarn.no

Marianne Schill Reinsnes(Adopsjonskontakt)
Eikeveien 191
4640 SØGNE
Mobil: 90 38 61 71

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00