login icon
english icon
AA

Statistikk

 

  Korea

Thailand HSF

Thailand DCY

India Kina

Sør-Afrika

Totalt

Hjem i mai måned

7 1 0 0 0 2 10
Hjem hittil i 2017 9 2 0 0 0 5 16

Antall søknader til sammen

52 21 11 1 9 65 159

Tildelte barn som ikke har kommet hjem

15 5 0 0 0 2 22

Godkjente søkere som venter tildeling

13 12 6 0 9 54 94
Tildelinger i mai 3 0 0 0 0 1 4

 

En samlet oversikt over adopsjoner siden 1969 kan lastes ned her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Briskebyveien 48
0259 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00