login icon
english icon
AA

Statistikk

 

  Korea

Thailand HSF

Thailand DCY

India Kina

Sør-Afrika

Totalt

Hjem i august måned

2 0 0 0 0 0 2
Hjem hittil i 2017 15 2 0 0 0 8 25

Antall søknader til sammen

48 25 13 1 6 65 158

Tildelte barn som ikke har kommet hjem

14 7 2 0 2 4 29

Godkjente søkere som venter tildeling

14 10 7 0 4 51 86
Tildelinger i august 2 0 0 0 1 2 5

 

En samlet oversikt over adopsjoner siden 1969 kan lastes ned her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Briskebyveien 48
0259 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00