login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra.  

Sør-Afrika

Vi leter nå etter familie to gutter fra Sør-Afrika:

Gutt fra Sør-Afrika født i oktober 2017

Vi søker etter en familie til en gutt født i oktober 2017. Han er antatt født i uke 37, med god fødselsvekt. Gutten er født på et sykehus ved Cape Town. Ut fra bakgrunnsdokumentene har biologisk mor hatt et relativt høyt konsum av alkohol i weekender under svangerskapet.

I følge legerapporten er det ikke tegn til FAS, men bruk av alkohol under svangerskapet medfører en risiko for at det oppstår ting senere i livet.

Også søkere godkjent for andre land er aktuelle. Ta kontakt med Helge Solberg på telefon 22 59 52 00 eller epost helge@verdensbarn.no for mer informasjon. 

Gutt fra Sør-Afrika født i august 2017

Vi leter etter familie til en gutt født i august 2017. Han er født til full termin og veide 2,4 kg. Gutten er diagnostisert med Arthrogryposis, en medfødt tilstand med bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen.

Gutten har siden fødsel bodd i et godt fungerende fosterhjem utenfor Cape Town. Han får fysioterapi og behandling, og viser god utvikling.

Også søkere godkjent for andre land er aktuelle. Ta kontakt med Helge Solberg på telefon 22 59 52 00 eller epost helge@verdensbarn.no for mer informasjon.  

Korea

Vi leter etter en familie til en gutt fra Sør-Korea født i august 2016.

Gutten er født i uke 38 med en fødselsvekt på 2.2 kg. EEG har påvist enkle partielle anfall, som har artet seg som rulling med øyet og ett tilfelle med skjelving i det ene benet. Gutten har stått på antiepileptika siden mai 2017 og responderer bra på dette. Denne behandlingen planlegges å avsluttes mai 2018. Noe forsinket språkutvikling, men i bedring, og aldersadekvat utvikling for øvrig. Prognose blir beskrevet som god.

Også søkere på andre land enn Korea er aktuelle, hvis man oppfyller kravene som koreanske myndigheter stiller. Ta kontakt med saksbehandler Una Sveen på telefon 22 59 52 00 eller e-post una@verdensbarn.no for mer informasjon.

Thailand

For øyeblikket leter vi etter en familie til et søskenpar, ei jente på 6 og en gutt på 7 år, fra Thailand. Barnas biologiske foreldre er rusmisbrukere (methamfetamin).

Begge barna hadde god helse ved fødsel, og har det fortsatt.  De siste fem årene har barna bodd sammen hos en fosterfamilie.

Grunnet barnas bakgrunnshistorie, er det fra faglig utvalgs side ønskelig at potensielle søkere har relevant formalkompetanse og/eller erfaring innenfor barn, barns utvikling og tilknytning.

Også søkere på andre land enn Thailand kan søke, såfremt man kvalifiserer for de krav thailandske myndigheter stiller. Ta kontakt med saksbehandler Janita Skjortnes på telefon 22 59 52 00 eller e-post janita@verdensbarn.no om dere ønsker mer informasjon.

 -----------------------------------------

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00