login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra. 

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

Sør-Korea

Gutt født i juni 2016

Gutten er født til full termin. Han bor i fosterhjem hvor han blir fulgt tett opp, og beskrives som et barn med god fysisk og aldersadekvat utvikling, Han har ikke hatt noen store helseutfordringer. Biologisk mor røykte og drakk alkohol under svangerskapet.

Man må være godkjent av norske myndigheter for å kunne søke. Også søkere på andre land er aktuelle så fremt man oppfyller kriteriene for adopsjon fra Korea. For informasjon, se http://www.verdensbarn.no/adopsjon/kriterier-og-ventetider

Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere et av disse barna bes derfor ta direkte kontakt med Una Sveen for mer informasjon.  Telefon 22 59 52 03 eller epost una@verdensbarn.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Briskebyveien 48
0259 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00