login icon
english icon
AA

Barn søker foreldre

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere hos søkere de allerede har dokumenter fra. 

 

Sør-Afrika

Vår samarbeidspartner ABBA i Sør-Afrika har bedt oss lete etter en familie til en gutt født i april 2016.

Gutten er oppgitt født til termin. Han er født med deformeringer, blant annet på fingre og tær. Han er ved god helse og har aldersadekvat utvikling. Man må være forberedt på at barnet vil trenge mer oppfølging enn normalt. Vi har fått gode medisinske opplysninger, og har mulighet til å supplere dette.

Alle familier som er godkjent av Bufetat kan være aktuelle, også søkere på andre land.

Dersom du ønsker mer informasjon om denne gutten, ta kontakt med Helge Solberg på epost: helge@verdensbarn.no eller telefon 22 59 52 00. Vi kan da sende flere opplysninger om barnet. 

 

Thailand

For øyeblikket leter vi etter en familie til et søskenpar, ei jente på 6 og en gutt på 7 år, fra Thailand. Barnas biologiske foreldre er rusmisbrukere (methamfetamin).

Begge barna hadde god helse ved fødsel, og har det fortsatt.  De siste fem årene har barna bodd sammen hos en fosterfamilie.

Grunnet barnas bakgrunnshistorie, er det fra faglig utvalgs side ønskelig at potensielle søkere har relevant formalkompetanse og/eller erfaring innenfor barn, barns utvikling og tilknytning.

Også søkere på andre land enn Thailand kan søke, såfremt man kvalifiserer for de krav thailandske myndigheter stiller. Ta kontakt med saksbehandlere Janita Skjortnes (kun til og med fredag) eller Helge Solberg på telefon 22 59 52 00 eller e-post janita@verdensbarn.no /helge@verdensbarn.no om dere ønsker mer informasjon.

 

Dersom man ønsker å adoptere barn med spesielle behov, vil vi fremme saken for Faglig utvalg for adopsjonssaker. Dette er et utvalg som er oppnevnt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater.

Inntil tre familier kan fremmes samtidig overfor Faglig utvalg. De velger da den familien de mener er best rustet til å ta imot akkurat dette barnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00