Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 03

bilde 02

bilde 01

bilde 05

bilde 04

bilde 06

Forside

Familietur til Thailand juli 2015

Thailand familietur

Thailandske sentralmyndigheter inviterer til «Native Land Tour» for adopterte og deres familier 19-26 juli 2015. Programmet strekker seg over syv dager, fordelt på noen dager i Bangkok og noen dager i utvalgte provinser.

Les mer …

Adopsjonsstøtten foreslåes økt til 1G

Statsbudsjett

Venstre og KrF har fått gjennomslag for at Adopsjonsstøtten skal økes til Folketrygdens grunnbeløp (1G). I løpet av fredagen skal partigruppene si ja eller nei til forliket.

Les mer …

Venstre og KrF foreslår økt adopsjonsstøtte

I dag starter budsjettforhandlingene i Stortinget. Både Kristelig Folkeparti og Venstre har foreslått at adopsjonsstøtten økes til 1 G (88 370 kr).

Les mer …

Frist for julegaver til fadderbarn

Vi minner om at dersom du ønsker å sende pengegave til ditt fadderbarn til jul så må dette være inne på Verdens Barns konto senest 31.oktober. Sosialarbeideren som står barnet/familien nært sørger for at pengene blir brukt på beste måte for barnet/familien.

Les mer …

Forslag til ny adopsjonslov

NOU overlevering 

Regjeringens utvalg som har sett på ny adopsjonslov la i dag fram sin utredning og tilrådninger til statsråd Solveig Horne.

Utredningen inneholder en bred gjennomgang av adopsjonsfeltet og et forslag til ny adopsjonslov. Utvalget foreslår også at adopsjonsstøtten settes til folketrygdens grunnbeløp (1 G).

Les mer …

Endringer i adopsjonsloven

 

Nå innføres de første endringene av adopsjonsloven. Fra 1. oktober kan samboere bli vurdert som adoptivforeldre på linje med ektefellerLovendringen vil ha størst betydning ved innenlandsadopsjon, i og med at svært få land i dag godkjenner at samboere kan adoptere.

Det er også nedsatt et lovutvalg om skal utarbeide forslag til en helt ny adopsjonslov. Lovutvalget leverer sin utredning 14. oktober.