Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 01

bilde 06

bilde 05

bilde 04

bilde 02

bilde 03

Forside

Forslag til ny adopsjonslov

NOU overlevering 

Regjeringens utvalg som har sett på ny adopsjonslov la i dag fram sin utredning og tilrådninger til statsråd Solveig Horne.

Utredningen inneholder en bred gjennomgang av adopsjonsfeltet og et forslag til ny adopsjonslov. Utvalget foreslår også at adopsjonsstøtten settes til folketrygdens grunnbeløp (1 G).

Les mer …

Endringer i adopsjonsloven

 

Nå innføres de første endringene av adopsjonsloven. Fra 1. oktober kan samboere bli vurdert som adoptivforeldre på linje med ektefellerLovendringen vil ha størst betydning ved innenlandsadopsjon, i og med at svært få land i dag godkjenner at samboere kan adoptere.

Det er også nedsatt et lovutvalg om skal utarbeide forslag til en helt ny adopsjonslov. Lovutvalget leverer sin utredning 14. oktober.

Adoptivforeldres møte med hjelpeapparatet

 

En psykologspesialist ønsker å se nærmere på hvilke erfaringer adoptivforeldre har gjort seg i møtet med hjelpeapparatet. Nå ønsker hun å komme i kontakt med adoptivforeldre som kan tenke seg å dele sine erfaringer.

 

Les mer …

– Det var det vanskeligste og det enkleste valget vi har tatt

Alle barn behøver foreldre som har tid, ressurser og egenskaper som passer akkurat for dem. Men noen barn har større utfordringer enn andre. 

Lørdag 13. september viste TV2 en reportasje om Kjersti og Stian som adopterte Lisa fra Kina, ei jente med spesielle omsorgsbehov. Les artikkelen og se reportasjen her.

Spesielle behov - TV2

 

 

Tildelinger fra Kina

Verdens Barn har nå mottatt tildelinger fra Kina for familiene som har log in date (LID) 12. desember 2006. CCCWA har foreløpig ikke bekreftet om det er flere LID-datoer med i denne tildelingsrunden.

Ny TV-serie om adopsjon

Onsdag 3. september kl. 20.30 er det oppstart av programserien "Ønskebarn" på TVNorge, som skildrer opplevelsene fem par og én enslig gjennomgår for å oppfylle sitt høyeste ønske: å få lov til å bli foreldre gjennom adopsjon.