Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 02

bilde 06

bilde 04

bilde 01

bilde 03

bilde 05

Forside

Tildelinger fra Kina

Kinesiske adopsjonsmyndigheter (CCCWA) har nå tildelt barn til familier som har log in date (LID) til og med 4. desember 2006. Vår neste gruppe har LID 6. desember 2006.

Mens vi venter...

Nå er brevet “Mens vi venter...” sendt ut. Dette brevet sendes ikke i vanlig post, men blir sendt på e-post til alle våre søkere.

Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp e-postadressen.

Mens vi venter

 

 

 

 

 

 

Indiatur 2015

Indiatur 2015

Vil du bli med på tur til India? I februar 2015, ca. 14-28. februar, planlegger Verdens Barn Indiatur for våre adoptivfamilier og faddere.

Les mer …

Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. april 2014.

Vi søker foreldre!

Vi søker etter foreldre til en gutt fra Thailand født i mars 2010. Også søkere på andre land kan være aktuelle.

Ler mer her

 

 

Ikke telefonsalg fra Verdens Barn

Verdens Barn er kjent med at det foregår telefonsalg fra en organisasjon med navnet "Foreningen Verdens Barn". Vi vil gjøre oppmerksom på at dette ikke er vår organisasjon.

Les mer …