Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 01

bilde 03

bilde 06

bilde 02

bilde 04

bilde 05

Forside

Tildelinger fra Kina

Verdens Barn har nå mottatt tildelinger fra Kina for familiene som har log in date (LID) 12. desember 2006. CCCWA har foreløpig ikke bekreftet om det er flere LID-datoer med i denne tildelingsrunden.

Ny TV-serie om adopsjon

Onsdag 3. september kl. 20.30 er det oppstart av programserien "Ønskebarn" på TVNorge, som skildrer opplevelsene fem par og én enslig gjennomgår for å oppfylle sitt høyeste ønske: å få lov til å bli foreldre gjennom adopsjon.

 

Barn søker foreldre

Alle barn behøver foreldre som har tid, ressurser og egenskaper som passer akkurat for dem. Men noen barn har større utfordringer enn andre. Vi søker nå etter familie til en gutt fra Korea.

Les mer om Barn som søker foreldre.

Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. august 2014.

Årsberetning 2013

Verdens Barns årsberetning for 2013 ligger nå tilgjengelig på nett og kan lastes ned her.

 

Sommerbrev

Nå er sommerbrevet “Mens vi venter...” sendt ut. Dette brevet sendes ikke i vanlig post, men blir sendt på e-post til alle våre søkere.

Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp e-postadressen.

Mens vi venter...