Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 06

bilde 02

bilde 01

bilde 03

bilde 05

bilde 04

Forside

Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 31. oktober 2014.

Høstfest i Oslo 1. november

Verdens Barns lokalavdeling i Oslo vest, Asker og Bærum inviterer til høstfest lørdag 1. november. Alle er hjertelig velkomne!

Hele invitasjonen kan lastes ned her.

Høstfest

Frist for julegaver til fadderbarn

Vi minner om at dersom du ønsker å sende pengegave til ditt fadderbarn til jul så må dette være inne på Verdens Barns konto senest 31.oktober. Sosialarbeideren som står barnet/familien nært sørger for at pengene blir brukt på beste måte for barnet/familien.

Les mer …

Forslag til ny adopsjonslov

NOU overlevering 

Regjeringens utvalg som har sett på ny adopsjonslov la i dag fram sin utredning og tilrådninger til statsråd Solveig Horne.

Utredningen inneholder en bred gjennomgang av adopsjonsfeltet og et forslag til ny adopsjonslov. Utvalget foreslår også at adopsjonsstøtten settes til folketrygdens grunnbeløp (1 G).

Les mer …

Endringer i adopsjonsloven

 

Nå innføres de første endringene av adopsjonsloven. Fra 1. oktober kan samboere bli vurdert som adoptivforeldre på linje med ektefellerLovendringen vil ha størst betydning ved innenlandsadopsjon, i og med at svært få land i dag godkjenner at samboere kan adoptere.

Det er også nedsatt et lovutvalg om skal utarbeide forslag til en helt ny adopsjonslov. Lovutvalget leverer sin utredning 14. oktober.

Adoptivforeldres møte med hjelpeapparatet

 

En psykologspesialist ønsker å se nærmere på hvilke erfaringer adoptivforeldre har gjort seg i møtet med hjelpeapparatet. Nå ønsker hun å komme i kontakt med adoptivforeldre som kan tenke seg å dele sine erfaringer.

 

Les mer …