Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 03

bilde 04

bilde 06

bilde 01

bilde 05

bilde 02

Forside

Temakveld - ta med ungdommen!

Temakveld i Oslo onsdag 25. februar. Vi får ferske rapporter fra tilbakereiser til Sør-Afrika og Kina. Dette er en kveld der du gjerne kan ta med din tenåring eller eldre barn.

I tillegg til vil vi få besøk av Mona Grenne, skuespilleren som har laget et teaterstykke om sin tilbakereise til Sør-Korea. Ingvild Bryn vil lede kvelden.

Se invitasjon på lokalavdelingens sider.

Trenger nye søkere på Sør-Korea

Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Sør-Korea. Vi har de siste årene tatt imot få nye søkere på Sør-Korea, og ventetiden frem til tildeling har blitt vesentlig kortere.

Vi trenger også nye søkere på Thailand.

Les mer …

Nye forskrifter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fastsatt forskrift om adopsjon av barn fra utlandet. Forskriften bygger i stor grad videre på tidligere retningslinjer. Adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk før forhåndssamtykke gis.

Hele forskriften kan leses her.

Adopsjonssituasjonen

 

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. februar 2015.

Vi har også oppdatert kriterier og ventetider.

Bufetat skal utrede adoptivsøkere

bufetat

Fra 1. februar overtar Bufetat ansvaret for å utrede adoptivsøkerne. Det betyr at søknader om forhåndssamtykke til adopsjon fra utlandet etter denne datoen skal sendes til Bufetats regionkontor. Frem til å har kommunene hatt ansvar for dette.

Les mer på Bufetat sine hjemmesider.

 

Statistikk for 2014

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 31. desember 2014.

Det ble i 2014 gjennomført 55 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra SørKorea. En tredjedel av barna under var 2 år ved ankomst, 85% var under 3 år. To tredjedeler av de adopterte var gutter, mens en tredjedel var jenter.

Les mer …