Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 01

bilde 02

bilde 06

bilde 04

bilde 03

bilde 05

Forside

Påsken 2015

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

  • Åpningstider i påsken:
  • Mandag 30. mars kl. 9-15
  • Tirsdag 31. mars kl. 9-15
  • Onsdag 01. april kl. 9-13

Vi ønsker alle våre medlemmer og faddere GOD PÅSKE!

Påske

Mens vi venter...

Nå er brevet “Mens vi venter...” sendt ut til alle våre søkere. Dette brevet sendes ikke i vanlig post, men blir sendt på e-post. Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp e-postadressen.

Brevet kan lastes ned her.

Høringssvar om ny adopsjonslov

NOU Ny adopsjonslov - bilde av forside

Høringsfristen for utredningen om ny adopsjonslov var 5. mars i år. Nå har Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet begynt å legge ut høringssvarene på nett.

Verdens Barns høringssvar kan også lastes ned her.

Les mer …

Nytt temahefte: "Jeg er meg"

Forside Jeg er meg"Jeg er den jeg har blitt, ikke den jeg var eller den jeg kunne ha vært".

Temaheftet "Jeg er meg" er ment å være en introduksjon til temaet "Ung og Adoptert". Det tar hovedsakelig for seg tanker omkring egen identitet.

Les mer …

Kurs med Joachim Haarklou i 2015

Psykologspesialist Joachim Haarklou har siden 1997 spesialisert seg på tilknytningsforstyrrelser med fokus på adoptiv- og fosterbarn. Han har holdt foredrag om emnet siden 2002, og har i tillegg bistått mange adoptivfamilier.

Joachim Haarklou har nå satt opp nye kurs for 2015. Påmelding her.

Les mer …

Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. mars 2015.

Vi har også oppdatert kriterier og ventetider.