Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 06

bilde 05

bilde 04

bilde 02

bilde 03

bilde 01

Forside

Nytt liv i Telemark!

Etter et svært vellykket adopsjonstreff i Skien torsdag kveld, endte kvelden med at trioen Karen Elise Lund, Margareth Eikstad og Line Oxum sa seg villige til å bli med på å blåse nytt liv i lokalavdelingen.

Det blir med andre ord flere muligheter til gode samtaler for våre medlemmer i Telemark!

Telemark web

Barn søker foreldre

Alle barn behøver foreldre som har tid, ressurser og egenskaper som passer akkurat for dem. Men noen barn trenger helt spesielle foreldre.

Vi søker nå etter familie til to gutter fra Korea.

Les mer om Barn som søker foreldre.

Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. april 2015.

Vi har også oppdatert kriterier og ventetider.

Mens vi venter...

Nå er brevet “Mens vi venter...” sendt ut til alle våre søkere. Dette brevet sendes ikke i vanlig post, men blir sendt på e-post. Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp e-postadressen.

Brevet kan lastes ned her.

Høringssvar om ny adopsjonslov

NOU Ny adopsjonslov - bilde av forside

Høringsfristen for utredningen om ny adopsjonslov var 5. mars i år. Nå har Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet begynt å legge ut høringssvarene på nett.

Verdens Barns høringssvar kan også lastes ned her.

Les mer …

Nytt temahefte: "Jeg er meg"

Forside Jeg er meg"Jeg er den jeg har blitt, ikke den jeg var eller den jeg kunne ha vært".

Temaheftet "Jeg er meg" er ment å være en introduksjon til temaet "Ung og Adoptert". Det tar hovedsakelig for seg tanker omkring egen identitet.

Les mer …