Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 01

bilde 04

bilde 03

bilde 02

bilde 05

bilde 06

Forside

Kina annonserer tildelinger

 

Kinesiske adopsjonsmyndigheter (CCCWA) har informert om at de har tildelt barn til familier som har log in date (LID) til og med 11. desember 2006. 

Det betyr at Verdens Barns søkere ikke er med i denne tildelingsrunden. Vår neste gruppe har LID 12. desember 2006.

Årsberetning 2013

Verdens Barns årsberetning for 2013 ligger nå tilgjengelig på nett og kan lastes ned her.

 

Sommerbrev

Nå er sommerbrevet “Mens vi venter...” sendt ut. Dette brevet sendes ikke i vanlig post, men blir sendt på e-post til alle våre søkere.

Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp e-postadressen.

Mens vi venter...

 

Barna som glemmes

Det finnes mange barn som trenger en ny familie. I dag publiserer NRK Ytring en kronikk skrevet av de tre adopsjonsforeningene i Norge. Kronikken fokuserer på at flere barn kunne fått en familie i Norge dersom forholdene ble lagt til rette for det.

Barna som glemmes

 

Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. juni 2014.

 

Indiatur 2015

Indiatur 2015

Vil du bli med på tur til India? I februar 2015, ca. 14-28. februar, planlegger Verdens Barn Indiatur for våre adoptivfamilier og faddere.

Les mer …