Dette er Verdens Barn

Verdens Barn har formidling av internasjonale adopsjoner som hovedformål. Verdens Barn bygger sitt arbeid med adopsjon på en helhetlig tenkning. Adopsjon skal bare skje når det er til barnets beste.

Verdens Barn har et særlig ansvar for å drive kortsiktig og langsiktig hjelpearbeid på et humanitært grunnlag, rettet mot vanskeligstilte barn og familier i våre samarbeidsland. Målet med hjelpearbeidet er å styrke barns mulighet til en positiv oppvekst og utvikling.

bilde 05

bilde 04

bilde 01

bilde 06

bilde 03

bilde 02

Forside

Bufetat skal utrede adoptivsøkere

bufetat

Fra 1. feruar overtar Bufetat ansvaret for å utrede adoptivsøkerne. Det betyr at søknader om forhåndssamtykke til adopsjon fra utlandet etter denne datoen skal sendes til Bufetats regionkontor. Frem til å har kommunene hatt ansvar for dette.

Les mer på Bufetat sine hjemmesider.

 

Statistikk for 2014

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 31. desember 2014.

Det ble i 2014 gjennomført 55 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra SørKorea. En tredjedel av barna under var 2 år ved ankomst, 85% var under 3 år. To tredjedeler av de adopterte var gutter, mens en tredjedel var jenter.

Les mer …

Julebrev til våre søkere

Nå er julebrevet “Mens vi venter...” sendt ut. Dette brevet sendes ikke i vanlig post, men blir sendt på e-post til alle våre søkere. Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp e-postadressen.

Brevet kan lastes ned her

Sør-Korea og Thailand trenger nye søkere

Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Sør-Korea og Thailand. Vi har de siste årene hatt få nye søkere på disse landene. Samtidig ser vi at det blir adoptert mange barn fra Sør-Korea og Thailand i 2014. Vi har derfor behov for nye søkere.

Les mer …

Om adopsjon på NRK

Migrapolis

I kveld viser Migrapolis andre del av serien om adopsjon:      "Røtter vs føtter, hvor kommer du fra?" på NRK1 kl. 22.45.

Gikk du glipp av programmet forrige tirsdag? Da kan du se der på nett-TV her.

Les mer …

Ny adopsjonslov på høring

 NOU Ny adopsjonslov - bilde av forside 

Den 14. oktober 2014 la Adopsjonslovutvalget fram sin utredning NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov. Nå kommer utredningen på høring. Utredningen og høringbrev finner du her.

Les mer …